Discipline   Dedication   Devotion

Award Winner

DR MALATI ALLEN AWARD - 2012 TO 2018
(GOLD MEDALIST)

SR NO.

STUDENT NAME

YEAR

STUDENT PHOTO

1

Dr. Kinjal Deepakbhai Sheth

2011-2012

2

Dr. Kalva Afzal Adambhai

2013-2014

3

Dr.Gayatri Dipakbhai Upadhay

2015-2016

4

Dr.Makwana Sudha Keshavbhai

2016-2017

5

Dr.Mandaliya Kinjal Riddhishbhai

2017-2018

DR KAVITA (MEERA)SUCHDAY MEMORIAL TRUST AWARD
(GOLD MEDALIST)

1

Dr .Gayatri Dipakbhai Upadhyay

2014 - 2015

2

Dr. Charmi Atulbhai Shah

2018 -2020